Aurinkopaneelit suurkohteisiin

Tuottoisat energiajärjestelmät maatiloille, taloyhtiöille tai isommille kiinteistöille!

Aurinkoenergia on toimiva vaihtoehto suurkohteiden energianlähteeksi.
Rakennusten laajat katto- tai mahdollisesti maapinta-alat ja suuri sähköntarve luovat mahdollisuudet kannattavaan ja omavaraiseen sähköntuotantoon.

Kokemukset aurinkopaneeleista suurkohteissa ovat enimmäkseen positiivisia.
Tärkeiksi asioiksi ovat nousseet helppous ja toimintavarmuus.
Myös ekologisuutta, päästöttömyyttä ja meluttomuutta arvostetaan.

AurinkoWatt

22.3kWp

 • Tehokas 430W aurinkopaneeli – Uusi Half-cut N-tyyppi
 • Invertteri sopimuksen mukaan
 • Kotimainen kiinnitysjärjestelmä
 • Kaapelit ja asennustarvikkeet
 • Avaimet käteen -asennus myös maateline asennuksena
 • Lupailmoitukset sähköyhtiöille
Pyydä tarjous
AurinkoWatt

58.8kWp

 • Tehokas 430W aurinkopaneeli – Uusi Half-cut N-tyyppi
 • Invertteri sopimuksen mukaan
 • Kotimainen kiinnitysjärjestelmä
 • Kaapelit ja asennustarvikkeet
 • Avaimet käteen -asennus myös maateline asennuksen
 • Lupailmoitukset sähköyhtiöille
Pyydä tarjous
AurinkoWatt

100kWp

 • Tehokas 430W aurinkopaneeli – Uusi Half-cut N-tyyppi
 • Invertteri sopimuksen mukaan
 • Kotimainen kiinnitysjärjestelmä
 • Kaapelit ja asennustarvikkeet
 • Avaimet käteen -asennus myös maateline asennuksena
 • Lupailmoitukset sähköyhtiöille
Pyydä tarjous

Aurinkopaneelit suurkohteisiin

Tuottoisat energiajärjestelmät maatiloille, taloyhtiöille tai isommille kiinteistöille!

Aurinkoenergia on toimiva vaihtoehto suurkohteiden energianlähteeksi.
Rakennusten laajat katto- tai mahdollisesti maapinta-alat ja suuri sähköntarve luovat
mahdollisuudet kannattavaan ja omavaraiseen sähköntuotantoon.

Kokemukset aurinkopaneeleista suurkohteissa ovat enimmäkseen positiivisia.
Tärkeiksi asioiksi ovat nousseet helppous ja toimintavarmuus.
Myös ekologisuutta, päästöttömyyttä ja meluttomuutta arvostetaan.

Maatilan aurinkojärjestelmälle on mahdollisuus saada ELYn investointitukea

ELYn investointituki on haettavissa neljä kertaa vuodessa voimalan hankintaan seuraavin ehdoin:

• Voimalan ostohinta pitää olla yli 17.500€ / ALV 0%

• Yrityksen perustietojen on oltava kunnossa

• Maatilan on toimitettava hakuprosessia varten liiketoimintasuunnitelma, verotustiedot sekä velkaluettelo

Aurinkoenergian kannattavuus

Aurinkosähkön tuotantokustannukset muodostuvat alkuinvestoinnista sekä ylläpito- ja huoltokuluista. Paneelit kestävät mallista riippuen 30 – 50 vuotta, eivätkä ne tarvitse suuria teknisiä huoltoja. Paneeleiden puhtaus, kiinnitysjärjestelmien kunto ja läpivientien pitävyys ovat tärkeimmät seurattavat asiat. Kulut muodostuvat invertterin ja mahdollisen akun vaihtamisesta sekä huoltotarkastuksista.

Itse tuotettu aurinkosähkö on verkosta ostettua sähköä huomattavasti edullisempaa. Fiksusti optimoitu aurinkosähköjärjestelmä voi säästää vuotuisissa sähkökustannuksissa jopa 30 %.

Aurinkosähköjärjestelmä on tasaisesti tuottava pitkän aikavälin investointi, joka maksaa itsensä takaisin jopa seitsemässä vuodessa. Keskiarvoon vaikuttaa oleellisesti kuinka suuren osan tuotetusta energiasta pystyy itse hyödyntämään sekä sähkön hinnanmuutokset.

Rakennuksen oman tarpeen yli tuotetun sähkön voi myydä sähköyhtiölle, mikä lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa entisestään.

Aurinkovoimalan tuotto sijoitetulle pääomalle on maatilakiinteistöissä keskimäärin 12–20 % vuodessa.

Aurinkosähköjärjestelmän koot maatiloilla alkavat yleensä 20kw:sta ylöspäin. Tällaisen järjestelmän vaatima kattopinta-ala minimissään on n.110 neliötä.

Aurinkoenergiajärjestelmän mitoitus ja asennus suurkohteeseen 

Oikea mitoitus on tärkein tekijä kannattavaan aurinkovoimalaan maatilallakin. Jos järjestelmä alimitoitetaan, se ei tuota tarpeeksi ja sen suhteellinen hinta nousee. Järjestelmällä joka on ylimitoitettu tulee ylijäämä sähköä josta saa vain vähäisen korvauksen. Tämän vuoksi suurimman hyödyn saa itse käyttämällä mahdollisimman paljon tuotetusta energiasta.

Silloin, kun sähkönkulutuksessa on paljon hetkellistä vaihtelua, tuotetun energian käytön optimoinnilla on suurempi merkitys. Lisäksi investointituen myöntäminen perustuu realistiseen omaan käyttöön tuotannossa.

Mitoituksessa ja asennuksessa onkin myös taloudelliselta kannalta varminta turvautua kokeneen ammattilaisen apuun. Aurinkomaailma tarjoaa aurinkopaneelit avaimet käteen -periaatteella maatiloille ja muihin suurkohteisiin.

Aurinkopaneelit asennetaan yleensä tuotantorakennusten, varastojen tai eläinsuojatilojen katoille. Tapauskohtaisesi voi maa-asennus olla parempi ratkaisu esimerkiksi silloin, kun maatilarakennuksista kantautuu katolle jatkuvasti pölyä.

Maahan asennettujen paneelien suuntaus ja kulma pystytään optimoimaan paremmin ja niitä on myös helpompi tarvittaessa puhdistaa. Myös paneelien asennus seinälle on mahdollista mikäli kohteesta ei löydy sopivaa kattopinta-alaa. 

Suuressa osassa Suomea aurinkopaneeleiden asentaminen katon lappeen myötäisesti on vapautettu rakennuslupamenettelystä. Varmista kuitenkin oman kuntasi käytäntö kunnan rakennusvalvonnasta ennen projektin aloittamista.

ELY:n investointituesta saat syventävää tietoa paikallisesta ELY-keskuksesta ja hakemisen edellytyksistä www.mavi.fi -> maatalouden investointituet. Hakemuksessa tarvittaviin talouslaskelmiin kannattaa käyttää myös paikallista ProAgrian talousneuvojaa.

Järjestelmän koko valitaan sähkön kulutuksen mukaan. Parhaan hyödyn saa silloin, kun kulutatte itse tuottamanne sähkön. Alle 100 kVA mikrotuotantolaitokset on vapautettu kokonaan sähköverovelvollisuuksista. 

Aurinkomaailman järjestelmiin asennetaan suurkohteessa aina erillinen moduulikotelo, mihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmän johdonsuoja-automaatit sekä eläinsuojakohteissa erillinen 300mA vikavirtasuojakytkin. Tällä varmistetaan tuotantolaitoksen häiriötön toiminta myös huoltotilanteissa. 

Aurinkosähkö on vastuullinen energian tuotantomuoto

Aurinkovoimala parantaa maatilan ja sen tuotannon vastuullisuutta sekä pienentää lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Aurinkoenergia on täysin päästötön energiantuotantomuoto. Se myös parantaa kohteen energiaomavaraisuutta.

Aurinkovoimala on hyvä tuki myös kiinteistön ympäristösertifikaattien tai ympäristöohjelmien tavoittelulle. Lisäksi aurinkovoimalan tuottama uusiutuva energia voidaan hyödyntää kiinteistön energiatehokkuuslaskennassa.

Maatilat, yritykset, taloyhtiöt ja suurkohteet,
ota yhteyttä asennustarjouksen saadaksesi!  

Ota yhteyttä Soita 0103915832
Mitä hyötyä aurinkoenergiaratkaisusta on suurkohteessa?
 • Pienennät sähkölaskujasi.
 • Kiinteistösi arvo nousee, kun kiinteistössä on uusiutuvan energian sähköntuottoratkaisu.
 • Kiinteistösi hiilijalanjälki pienenee.
 • Aurinkopaneeliratkaisu tuottaa puhdasta päästötöntä sähköä.
 • Voit nauttia huoltovapaasta aurinkoenergiasta.
suurkohteet 512
Mitä hyötyä aurinkoenergiaratkaisusta on suurkohteessa?
 • Pienennät sähkölaskujasi.
 • Kiinteistösi arvo nousee, kun kiinteistössä on uusiutuvan energian sähköntuottoratkaisu.
 • Kiinteistösi hiilijalanjälki pienenee.
 • Aurinkopaneeliratkaisu tuottaa puhdasta päästötöntä sähköä.
 • Voit nauttia huoltovapaasta aurinkoenergiasta.