USEIN KYSYTTYÄ

Yleistä järjestelmän valintaan ja asennukseen liittyen

Tärkeintä on, että teillä on 3-vaihe sähköistys kiinteistöllänne.
Lisäksi järjestelmän valintaan vaikuttaa katemateriaali sekä sähkönkulutuksenne vuodessa.
Paneelipaketeissamme on tieto, minkä kokoiseen vuosikulutukseen kyseinen paketti on sopiva.
Tai asiakaspalvelumme voi myös auttaa kartoituksessa. asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu@aurinkomaailma.fi

Yksikköä käytetään kuvaamaan aurinkopaneeleiden sähkötehoa standardiolosuhteissa. Olosuhteen lämpötila on 25 astetta ja auringon säteilyteho 1 kilowatti neliötä kohden. Käytännössä 1 kWp:n etelään suunnattu aurinkosähköjärjestelmä tuottaa Etelä-Suomessa 850 kWh vuodessa.

Pääsääntöisesti ei vaadi.
Aurinkosähköjärjestelmän invertteri liitetään joko kiinteistön pääkeskukseen tai vaihtoehtoisesti ryhmäkeskukseen sen ollessa esim. autotallissa.
Rakennuksessa johon aurinkosähköjärjestelmä asennetaan, tulee olla 3-vaihe sähkö, mutta sen puuttuessa se voidaan maakaapelilla toteuttaa tarvittaessa pääkeskuksesta.
Rajoituksia tulee lähinnä liittymän oikosulkuvirroissa, mikäli halutaan asentaa suuri aurinkosähköjärjestelmä.
Mikäli sähkökeskuksessa ei ole vapaita sulakkeita eikä tilaa, asentajat asentavat keskuksen viereen erillisen moduulikotelon aurinkosähköjärjestelmän johdonsuoja-automaateille.

Aurinkopaneelien asennus ammattilaisilla on sujuva toimenpide. Katolle asennetaan kunkin katemateriaalin mukaiset kiinnikkeet joihin kiinnitetään aurinkopaneelien kiskostot. Kiskostojen päälle asennetaan aurinkopaneelit jolloin paneelit tulevat irti katon pinnasta. Aurinkopaneelit kiinnitetään pitkiltä sivuilta kiskostoihin, jotta paneelit pysyvät paikoillaan.

 

Verkkokaupassamme olemme kertoneet kunkin paneelikentän vaatiman vapaan tilan.

Vapaa tila tarkoittaa sitä tilaa mihin paneelit voi asentaa yhtenä osana.

Aurinkopaneelit asennetaan pystyasentoon harjakatolle (tasakatolle vaakaan).
Harjalle jätetään n. 300 mm vapaata tilaa paneeleiden yläpuolelle sekä paneeleiden alapuolelle 500 mm lumiesteen yläpuolelle, jotta lumiesteiden toiminta ei esty.

Aurinkopaneelit asennetaan pääsääntöisesti lähelle harjaa, jottei lumikuorma rasittaisi paneeleita.
Mikäli paneelit halutaan asentaa alemmas, tulee aurinkopaneelikentän yläpuolelle asentaa lumiesteet.

Aurinkopaneelikenttä on laaja kokonaisuus ja erityisesti tuulikuorma rasittaa paneelikenttää, mikäli tuuli pääsee kentän alapuolelle harjalta. Tämän vuoksi paneelikenttä asennetaan hieman harjan alapuolelle.

Sähköturvallisuusmääräykset määräävät asentamaan aurinkosähköjärjestelmiin kiinteistön ulkoseinään AC-puolelle turvakytkimen, jolla esim. palokunta pystyy katkaisemaan hätätilanteessa aurinkosähköjärjestelmän tuoton invertterille ja sitä kautta kiinteistölle.

On huomattava, että turvakytkimen 0-asentoon laitto ei katkaise aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä katolla.

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä katolla aina, kun aurinkoa tai valoa on saatavilla.

Suomessa aurinkosähköjärjestelmän vaatimukset ovat tässä mielessä ehdottomat.
Mikäli verkosta katkeaa sähköt, on invertterin sammutettava itsensä ja lakattava tuottamasta sähköä verkkoon. Tämä on turvallisuusnäkökulmasta tärkeää sähkölinjojen korjaajien vuoksi.

Tämä toiminta kytkeytyy myös, mikäli järjestelmään on kytketty akusto.

Froniukselta on kuitenkin saatavissa halutessaan invertteri, jonka erillisestä ulostulosta saa esim. käsityökalulle virtaa aurinkopaneelien tuottaessa ja akuston ollessa kyseessä jopa 3-vaihe sähköä, mutta invertteri ei tuota sähköä verkkoon.
Tästä ominaisuudesta voitte olla yhteydessä meidän asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@aurinkomaailma.fi

Grid tarkoittaa sähköverkkoa (siirtoverkkoa).
Off-Grid on kiinteistö, jossa ei ole sähköverkkoliittymää ja On-Grid järjestelmä tarkoittaa kiinteistöä, jossa on sähköliittymä.

Nämä meidän aurinkosähköjärjestelmämme, jotka soveltuvat omakotitaloihin ja suurkohteisiin ovat On-Grid järjestelmiin tarkoitettuja ja vaativat toimiakseen sähköliittymän.

Mökkiosiosta löytyvät Off-Grid järjestelmiin eli mökille, missä ei ole sähköliittymää, sopiva vaihtoehto. Näissä aurinkopaneeleiden tuottama energia varastoidaan akkuihin käytettäväksi.

Ennen aurinkopaneelien asennusta katemateriaalin tulee olla ehjä, jotta aurinkopaneelit voidaan asentaa.

Lisäksi pihalla tulee olla osoitettuna tila, johon kuljetusliike voi toimittaa tarvikkeet. Kiinteistön katolle, jonne aurinkopaneelit asennetaan, tulee olla vapaa pääsy.

Mikäli on jokin asia, mikä askarruttaa mieltä, kannattaa olla yhteydessä meidän asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@aurinkomaailma.fi. Autamme mielellämme asiassa.

Eri katemateriaalille käytetään eri kiinnitysjärjestelmiä, joten sillä vaikutetaan tilattavan paketin toimitussisältöön.

Paneeleista

Verkkokaupassamme paneelit vaihtuvat saatavuuden ja kysynnän mukaan ja kyseisen paneelin valmistusmaa näkyy teknisissä tiedoissa.
Pääsääntöisesti paneelit kuitenkin valmistetaan Aasian maissa, mutta kokoonpano voi tapahtua muualla.

Paneelien tehot kehittyvät koko ajan ja niiden saatavuus vaihtelee.
Tämän vuoksi verkkokaupassamme on kulloisenkin saatavuuden mukaan olevia paneeleita, joiden teho (Wp) ilmoitetaan tuotetiedoissa.

Kannattaa huomioida, että aurinkopaneeleissa käytetään yleensä Wp merkintää, joka tarkoittaa wattipiikkiä. Tämä teho on laboratorio-olosuhteissa mitattu, jolloin käytännössä katolla ollessaan noihin lukuihin ei päästä varjostusten, ilmansuuntien ja muiden vaikutusten vuoksi.

Useat aurinkosähköjärjestelmän myyjät käyttävät ilmaisua pelkästään W tai kW, mutta tarkoittavat paneelivalmistajan ilmoittamaa wattipiikkiä.

Emme suosittele katolla olevien paneeleiden puhdistamista lumesta, sillä puhdistus vaiheessa on suuri riski vaurioittaa paneeleiden pintaa.

Lisäksi paneeleiden päällä ei saa kävellä, sillä vaikka aurinkopaneeliin ei tule ulkoisia vaurion merkkejä, voi paneelin sisällä tapahtua muutoksia, jotka eivät näy ulospäin, mutta vaikuttavat aurinkosähköjärjestelmän toimintaan.

Paneelit itsessään ei vaadi suurempaa huoltoa, kun ne on oikein asennettu.

On kuitenkin hyvä säännöllisesti tehdä muutamia tarkastuksia kiinnittämällä katse katolle. Katso, ettei siellä ole esim. kiinnitysjärjestelmissä tai kaapeleiden läpivienneissä muutoksia erityisesti talven jälkeen.

Tarvittaessa aurinkopaneelit voi puhdistaa vedellä esim. siitepölystä tai muusta liasta, mikäli paneelit sijaitsevat sellaisella alueella, että ne likaantuvat kovasti.

Verkkokaupassamme paneelit vaihtuvat saatavuuden ja kysynnän mukaan ja kyseisen paneelin takuuaika näkyy tuotetiedoissa.

Inverttereistä

Käytämme pääasiassa Froniuksen verkkoinvertterinä sen luotettavuuden takia. Fronius suunnitellaan ja valmistetaan Itävallassa.

Invertterin fyysinen koko määräytyy osittain invertterin tehon mukaan.
Esim. 6 kw invertterin koko on n. 450 x 200 x 650 mm (LxSxK)
Lisäksi invertterin sivuille tulee jäädä vapaata tilaa 100 mm ja yläpuolelle 150 mm ilmanvaihdon varmistamiseksi.

Invertteri lämpenee tuottaessaan sähköä ja siksi invertterin tulee sijaita hyvin tuulettuvassa tilassa, missä ilma pääsee kiertämään.

Invertterin ympärillä ei saa säilyttää vaatteita tai muuta tavaraa, joka estäisi tämän ilmankierron. Tämä on hyvä tarkastaa säännöllisesti.

Muutoin ns. maallikko ei invertterin huoltoja voi tehdä.

Mikäli invertteri on liitetty WLAN- verkkoon, saa invertteriin asennettua aina tehtaan uusimmat päivitykset, millä varmistaa sen moitteettoman toiminnan. WLAN-verkossa on myös se etu, että mikäli laitteeseen tulee vika, voi Froniuksen valtuuttamat partnerit päästä laitteeseen etänä kiinni ja he pystyvät tekemään diagnoosin viasta.

Käyttämällämme Froniuksen invertterillä on tehtaan myöntämä takuu 2 vuotta.

Halutessanne voitte hankkia maksutta lisäturvaa 7 vuoteen asti Froniuksen sivuilta rekisteröimällä tuotteen 30 kk kuluessa laitteen toimituksesta. Lisätietoa tästä turvasta löytyy sivulta: www.solarweb.com

Sähkönsiirto

Kyllä pitää. Vaikka aurinkosähköjärjestelmä usein mitoitetaan niin, että ylijäämäsähköä ei paljoa tulisi, sitä tulee silti aina jossain kohtaa parhaina aurinkoisina päivinä.

Ylijäämä sähkön osalta tulee tehdä sähkönmyyntisopimus. Tämän sopimuksen teette sen sähkönmyyjän kanssa kenelle haluatte myydä ylijäämäsähkön. Useimmat sähkönmyynti yhtiöt myös ostavat aurinkosähköä ja kannattaakin olla niihin yhteydessä ja selvittää sähkön oston ehdot sekä hinta.

Oman tuotannon ostajia voitte etsiä esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä Sähkönhinta.fi -palvelusta.

Siellä laittamalla rastin kohtaan ”myyjä ostaa asiakkaan tuottaman sähkön” löydätte yhtiöt jotka ostavat ylijäämäsähkön.

Ylijäämä sähkön osalta tulee tehdä sähkönmyyntisopimus. Tämän sopimuksen teette sen sähkönmyyjän kanssa kenelle haluatte myydä ylijäämäsähkön. Useimmat sähkönmyynti yhtiöt myös ostavat aurinkosähköä ja kannattaakin olla niihin yhteydessä ja selvittää sähkön oston ehdot sekä hinta.

Oman tuotannon ostajia voitte etsiä esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä Sähkönhinta.fi -palvelusta.

Siellä laittamalla rastin kohtaan ”myyjä ostaa asiakkaan tuottaman sähkön” löydätte yhtiöt jotka ostavat ylijäämäsähkön.

Yleistä muuta, veroasiat

Kyllä voi. Aurinkopaneeli-asennuksesta voit vähentää verotuksessa 40% arvonlisäverollisesta työn osuudesta.

Toimitamme asiakkaalle tarvittaessa kotitalousvähennys laskelman.

Kotitalousvähennyksen maksimi on 2250 euroa vuodessa henkilöä kohti. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa vuosi per henkilö.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä ja ajantasaisen tiedot löydä verottajan sivuilta Kotitalousvähennys

Matalan myyntiorganisaation ansiosta hinta pysyy edullisena ja myymällä suuria määriää hankinta kustannukset pysyvät kohtuullisina