Aurinkosähköjärjestelmän hinta ja onko se kannattava investointi

Aurinkosähköjärjestelmän hinta

Aurinkosähköjärjestelmän hinta ja onko se hankinta on kannattava investointi?

Usein aurinkosähköjärjestelmän hinta keskusteluissa törmään olettamukseen, että niiden hankkiminen ei olisi Suomessa taloudellisesti kannattavaa. Perehtymällä aiheeseen tämä mielikuva muuttuu kuitenkin nopeasti. Suomessa on mahdollista tuottaa lähes kaikki päivän aikana tarvittava sähkö aurinkopaneeleilla huhtikuusta syyskuuhun, mikä tekee investoinnista erittäin kannattavan. Haluatko laskea järjestelmän hintaa, mahdollista säästöä ja takaisinmaksuaikaa.. Tämän voi tehdä esimerkkijärjestelmällä, joka tuottaa 8 kWp.

Aurinkopaneelit tuottavat hyvin Suomessa

Aurinkosähköjärjestelmän taloudellista hyötyä laskettaessa on olennaista tietää, kuinka paljon järjestelmä kykenee tuottamaan sähköä, eli kuinka tehokas järjestelmä on kyseessä. Järjestelmän huipputeho ilmoitetaan yleensä piikkiwatteina (kWp) ja yksittäisen paneelin teho watteina (W). Vuosittainen sähköntuotto ilmoitetaan kilowattitunteina (kWh).

Yksittäisen aurinkopaneelin wattimääräinen nimellisteho lasketaan laboratorio-olosuhteissa standardin mukaisella 1 000 kWh/m2 -säteilyteholla. Tämä tarkoittaa, että aurinko säteilee neliömetrin kokoiselle alueelle 1 000 kWh yhden vuoden aikana. Yksi 400 W -tehoinen aurinkopaneeli tuottaa sähköä edellä mainituissa olosuhteissa 400 kWh vuodessa. Tällöin kahdenkymmenen 400-wattisen paneelin, eli yhteensä 8 kWp -kokoisen järjestelmän teoreettinen vuosituotto on 8000kWh.

Suomessa talvet ovat tunnetusti pimeitä, mutta pitkien kesäpäivien ansiosta vuosittainen säteilymäärä on meillä noin 800–1 000 kWh/m2, pohjoisessa hieman etelää vähemmän. Säteilymäärä on samaa tasoa maailman suurimman aurinkoenergian hyödyntäjän Saksan kanssa. Esimerkkinä käytetyn 8 kWp -kokoisen järjestelmän laskennallinen tuottoarvio keskimäärin Suomen olosuhteissa on näin ollen 6400-8000 kWh vuodessa. Pimeistä talvista huolimatta aurinkosähköjärjestelmän hankinta kannattaa siis ympäri maan. Voit tarkistaa alueesi säteilyn täältä

Taloudellinen kannattavuus on helppo laskea

Aurinkosähköstä saatava rahallinen hyöty lasketaan yleensä sähkön keskiarvoisen hinnan perusteella. Tällä hetkellä sähkön verollinen kokonaishinta on noin 25 senttiä/kWh(09/2022), kun lasketaan yhteen sähköstä maksettava hinta ja sähkön siirtohinta. Sähkön hinta on ollut nousussa jo pitkään ja hinnat voivat vaihdella paljonkin eri aikoina. Siksi on tärkeää ottaa huomioon myös tulevaisuuden sähkön hintakehitys, kun lasketaan aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta. On hyvä muistaa, että aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä ilmaiseksi ja sen tuottama sähkö on kiinteä hintainen, joten aurinkosähköjärjestelmä tarjoaa suojaa sähkön hinnan nousuilta ja voi auttaa välttämään tulevia korkeita sähkölaskuja.

Säästö vuodessa

Aurinkopaneeleiden avulla saatava vuosittainen säästö voidaan laskea yksinkertaisesti kertomalla järjestelmän vuosituottoarvio edellä mainitulla sähkön kokonaishinnalla. 8 kWp -tehoisen järjestelmän kohdalla laskutoimitus olisi siis seuraava:

6400 kWh x 0,25 € = 1600 € säästöä vuodessa tai

8000 kWh x 0,25€=2000€ säästö vuodessa

Pääoman vuosittainen tuotto

Järkevin tapa mitata hankinnan kannattavuutta on laskea siihen sijoitetun pääoman vuosittainen tuotto. Tämä voidaan laskea helposti jakamalla yllä laskettu vuosittainen säästö järjestelmän hinnalla.

7 kWp -tehoinen järjestelmä maksaa 9190 euroa(hinnassa ei huomioitu kotitalousvähennysta). Tällöin laskutoimitus on seuraava: 1400 / 9190 = 15.2 % Sijoitettu pääoma, 9190 euroa, kasvaa siis korkoa joka vuosi noin 15.2 prosenttia. Paneelien 25 vuoden tuotantotakuun aikana tämä tarkoittaa noin 35000 euron tuottoa säästönä sähkölaskussa. Todennäköisesti paneelit toimivat vielä pitkään tuotantotakuun jälkeenkin.

Takaisinmaksuaika

Vuosittaisen säästön perusteella voidaan laskea myös, missä ajassa hankittu järjestelmä maksaa itsensä takaisin. Takaisinmaksuaika lasketaan jakamalla järjestelmän hinta vuosittaisella säästöllä. Laskelma on siis seuraava: 9190 / 1400 = 6,6 vuotta Järjestelmän laskennallinen takaisinmaksuaika nykyisellä sähkön hinnalla on siis noin 6–10 vuotta, jonka jälkeen kaikki paneelien tuottama sähkö on täysin ilmaista. Huomionarvoista on, että laskelmassa käytetty sähkön kokonaishinta tulee todennäköisesti jatkamaan vuosittaista vaihteluaan. Aurinkopaneelien hankinta on paras tapa välttää verkkoyhtiöiden jatkuvien hinnankorotusten vaikutus omassa taloudessa.

Open this in UX Builder to add and edit content

Aurinkopaneelipaketti

Kannattaako aurinkoa seuraavaan järjestelmään investoida?

Kiinteän asennuksen lisäksi aurinkopaneelit voidaan asentaa seuraamaan aurinkoa.  Aurinkoa seuraavalla järjestelmällä voidaan saada jopa isompi vuosituotto kuin kiinteästi asennetulla järjestelmällä. Seurantajärjestelmän kannattavuuteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, ja on huomattava, että esimerkiksi hankintahinta ja huoltokustannukset ovat isompia.  Suomessa noin 40–50 prosenttia kokonaissäteilystä on ilmakehästä, pilvistä ja maasta heijastuvaa hajasäteilyä. Aurinkoa seuraavien järjestelmien tuotto heikkenee pilvisellä säällä, jolloin säteily on käytännössä vain hajasäteilyä. Seurantajärjestelmän teho perustuu suoraan säteilyyn ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen, ja siksi yleinen käsitys on, että aurinkoa seuraavat järjestelmät eivät ole taloudellisesti kannattavia.

16kpl asennettuna koko musta Nummela

Sähkön myyminen takaisin sähköverkkoon

Oikein mitoitettunakin aurinkosähköjärjestelmä tuottaa ajoittain jonkin verran ylimääräistä sähköä silloin, kun sähköä kuluu vähemmän kuin mitä järjestelmä tuottaa. Aurinkopaneeleiden tuottamaa ylimääräistä sähköä ei voi varastoida talvea varten, joten ylituotanto kannattaa myydä takaisin sähköverkkoon, jolloin siitä saa korvauksen.

Ylituotannon ostoon löytyy erilaisia sopimuksia ja eri sähköyhtiöt ostavat ylituotannon hieman eri hintaan. Aurinkosähköjärjestelmän voi myös ylimitoittaa ajatuksenaan tienata järjestelmän ylituotannolla. Ylijäämäsähkön myynnin taloudellinen riippuu sähkön, kun taas tuottamasi sähkö pienentää sähkölaskuasi jopa 25 senttiä. Korvaus, jonka myynnistä saa, voi olla myös järkevä investointina. Jos järjestelmän ylimitoittaa, käytännössä takaisinmaksuaikaan vaikuttaa pörssisähkön hinta.

Tässä artikkelissa esitetty laskelma perustuu siihen, että kaikki kohteessa tuotettu aurinkoenergia käytetään kohteen omaan sähkönkulutukseen ja sähkönhinta pysyisi annetuissa arvoissa. Mikäli järjestelmä kuitenkin tuottaa sähköä enemmän kuin mitä pystyt itse käyttämään,voit myydä järjestelmäsi ylituotannon. Näin ylituotanto ei mene hukkaan, vaan saat sähköstä korvauksen, joka perustuu aina sähkön markkinahintaan.

Aurinkosähköjärjestelmä helposti Aurinkomaailmasta

Hankintaprosessi Aurinkomaailman aurinkosähköjärjestelmälle on yksinkertaistettu ja vaivaton, sillä autamme sinua kaikissa vaiheissa. Alkuvaiheessa tarvitsemme vain [...]

Millainen on paras aurinkopaneeli?

Etsitkö parasta aurinkopaneelia kotiisi tai kiinteistöösi? Koska vaihtoehtoja on paljon, päätöksen tekeminen voi olla vaikeaa. [...]

Mistä aurinkosähköjärjestelmät koostuu?

Aurinkopaneelit ovat näkyvin osa aurinkosähköjärjestelmää. Paneelit ovat yleensä standardikokoisia, asennusvaroineen noin 1.2 m x 1.8m, [...]