Aurinkopaneelijärjestelmä maksimoi taloudellisen hyödyn

Aurinkopaneelijärjestelmä

Tässä artikkelissa käsittelemme omakotitaloon hankittavan aurinkopaneelijärjestelmän mitoitusta. Lue mökille ja taloyhtiöön hankittavista aurinkosähköjärjestelmistä.

Aurinkopaneelijärjestelmä ja sen oikea mitoitus on avainasemassa, jotta järjestelmän ostaminen on kannattavaa ja jotta taloudellinen hyöty voidaan maksimoida. Koska oikean kokoisen järjestelmän hankinta on tärkein asia aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden kannalta, on mitoitukseen hyvä käyttää ammattilaista.

Fyysiseltä kooltaan yksi standardimittainen aurinkopaneeli on noin 1.15 m x 1,77 m. Paneelien nimellisteho vaihtelee 390 ja 420 watin välillä. Tätä suurempitehoiset aurinkopaneelit ovat myös fyysisesti suurempia. Yksi standardikokoinen paneeli painaa hieman alle 20 kg. Aurinkosähköjärjestelmän voi olettaa olevan paikoillaan seuraavat 35 vuotta, ja sen takia katon ikä ja mahdolliset kattoremontit ja huoltotyöt on hyvä miettiä ennen aurinkopaneeleiden hankkimista. Katon kantavuudesta ei kuitenkaan useimmiten ole huolta. Rakenteet ovat jykeviä, eikä oikein mitoitettu aurinkosähköjärjestelmä vie liikaa pinta-alaa katolta.

Aurinkopaneelijärjestelmän hinta

Alla oleva taulukko tarjoaa esimerkkejä eri aurinkopaneelijärjestelmien tehoista ja niiden asennetuista hinnoista Suomessa.

PANEELIEN LUKUMÄÄRÄ JÄRJESTELMÄN TEHO (KWP) HINTA ASENNETTUNA (€)
8 3.4 5450
14 6.0 6,490
20 8.6 7780
28 12 9590

Huom: Hinnat sisältävät aurinkopaneelit asennettuna avaimet käteen-periaatteella. Kotitalousvähennys alentaa vielä lopullista hintaa.

Vuosikulutus viitoittaa oikean kokoisen aurinkopaneelijärjestelmän hankinnan

Joissain tapauksissa koko asuintalon katto on vuorattu paneeleilla. Todellisuudessa voi kuitenkin olla melko harvinaista, että kohteessa käytetään niin paljon sähköä. Hieman kohteesta riippuen aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan niin, että sen tuotto kattaa 25–50 % kohteen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Täyttä omavaraisuutta ei siis kannata omakotitalossa asuttaessa tavoitella.

Mitoituksessa hyödynnetään edellisten vuosien sähkönkulutuksen mittaustietoja. Miltei kaikissa sähkönkäyttöpaikoissa sähköenergian käytön kulutusta mitataan tunneittain. Jo yhden vuoden datasta saadaan melko hyvä kuva vähimmäiskulutuksesta, eli niin kutsutusta pohjakulutuksesta. Pohjakulutuksella tarkoitetaan siis energiamäärää, joka kohteessa vähintään kuluu aikana, jolloin aurinkosähkön tuottaminen olisi mahdollista. Pohjakulutukseen kuuluu esimerkiksi asunnon lämminvesivaraajan sekä maa- ja ilmalämpöpumpun käyttämä sähkö. Esimerkiksi yöaikaan pohjakulutus voi olla lähellä nollaa, joskaan silloin ei ole mahdollista tuottaa aurinkosähköä eli sitä ei tarvitse ottaa huomioon mitoituksessa. Koska esimerkiksi uudisrakennuskohteessa mittaustietoja ei ole saatavissa, otetaan siinä tapauksessa lähtökohdaksi vastaavan rakennuksen kulutusprofiili. Lisäksi on huomioitava uudiskohteen sähkökäyttöisten laitteiden varustelutaso ja niiden energiankulutus.

Aurinkopaneelit katolla

Vuosituotto optimoidaan oikean kokoisella järjestelmällä

Kun kohteen sähkönkulutus on selvillä, lasketaan, kuinka suuri osa tästä kulutuksesta on mahdollista ohjata käyttämään aurinkoenergiaa. Näin määritellään, minkä tehoinen järjestelmä kohteeseen sopii.  Tavoitteena on lisätä pohjakulutusta hetkiin, jolloin aurinkosähköä on eniten saatavilla. Esimerkiksi lämminvesivaraajan käyttö voidaan siirtää yöajasta päivään. Älykkäät järjestelmät auttavat tässä. Aurinkosähköjärjestelmän tuotanto vaihtelee kuukaudesta riippuen – kesäaikaan sähköä saadaan luonnollisesti enemmän kuin talvella. Mitoituksessa tämä kannattaa huomioida niin, että kesällä sähköä jää myytäväksi sähköverkkoon. Näin toimimalla järjestelmän kevät- ja syysaikana tuottama sähkö riittää pidempään omiin tarpeisiin ja vuosituotto muodostuu kokonaisuudessaan suuremmaksi. Järjestelmä kannattaa siis mitoittaa niin, että paneeleiden tuottama sähkö riittää kattamaan aurinkoisen ajan sähkönkulutuksen huhtikuun alusta syyskuun loppuun.

Aurinkopaneelien tehosta ja vuosittaisen tuoton laskemisesta voit lukea tarkemmin täältä.

Aurinkopaneelijärjestelmän mitoitus laskuri

Mitoita alla olevalla laskurilla, mikä järjestelmäkoko vastaa parhaiten tarpeitasi. Syötä vuotuinen sähkönkulutuksesi ja määritä, kuinka suuren osan kulutuksesta haluat kattaa aurinkoenergialla. Voit käyttää meidän laskuriamme.

Ota huomioon sähkön tarve tulevaisuudessa

Aurinkopaneelijärjestelmän oikeaa kokoa arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon tulevaisuuden suunnitelmat ja mahdollisesti kasvava energian tarve. Esimerkiksi sähkö- tai hybridiauton hankinta tai lämmitys- ja viilennysjärjestelmän uusinta tai hankinta ovat asioita, joiden vaikutus sähkönkulutukseen on syytä tarkistaa ennen järjestelmän hankkimista. Aurinkosähkö mahdollistaa monien sähkölaitteiden käytön ilman huolta kasvavista sähkölaskuista. Jos olet miettinyt jonkin tietyn laitteen hankkimista lähitulevaisuudessa, kannattaa siitä kertoa aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluvaiheessa, jotta se osataan ottaa järjestelmän mitoituksessa huomioon. Järjestelmän laajentaminen jälkikäteen on mahdollista, mutta se voi aiheuttaa jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, jotka voidaan helposti välttää hankkimalla kerralla oikein mitoitettu järjestelmä.

Älykkäät järjestelmät tehostavat sähkönkulutusta

Jotta aurinkosähköjärjestelmästä saataisiin paras hyöty irti, tavoitteena on lisätä sähkönkäyttöpaikan kulutusta hetkiin, jolloin aurinkosähköä on eniten saatavilla. Älykkäät järjestelmät auttavat tässä. Älyominaisuuksien avulla kohteen sähkönkulutusta voidaan ohjata paneelien sähköntuotannon mukaan ja näin vähentää sekä ylituotannon määrää, että sähköyhtiöltä ostettavan sähkön tarvetta. Esimerkiksi lämminvesivaraaja voidaan ohjata olemaan päällä silloin, kun aurinkosähkön tuotto on parhaimmillaan. Näin sähkön ostotarvetta voidaan tiputtaa noin viidenneksellä vuosittain. Vaikka älyominaisuudet siis laskennallisesti pidentäisivätkin järjestelmän takaisinmaksuaikaa, niillä saattaa olla iso vaikutus aurinkosähkön hyödyntämiseen. Siksi niitä kannattaa harkita heti järjestelmää hankkiessaan.

Kannattaako järjestelmää ylimitoittaa ja myydä sähköä verkkoon?

Oikein mitoitettunakin aurinkosähköjärjestelmä tuottaa ajoittain ylimääräistä sähköä silloin, kun sähköä kuluu vähemmän kuin järjestelmä tuottaa. Aurinkopaneeleiden tuottamaa ylimääräistä sähköä ei voi varastoida talvea varten, joten ylituotanto kannattaa myydä takaisin sähköverkkoon. Viime aikoina ylijäämäsähkön myyjät ovat saaneet muhkeita tuottoja sähkön myynnistä. Tähän kannattaa silti suhtautua maltilla. Ylituotannon ostoon löytyy erilaisia sopimuksia ja eri sähköyhtiöt ostavat ylituotannon hieman eri hintaan. Tällä hetkellä ylijäämäsähkön verkkovarastointi on kannattavampaa, kuin sen varastoiminen akkuihin.

Tutustu tarjoamiimme ratkaisuihin

Aurinkopaneeli invertteri – Näin valitset

Aurinkopaneeli invertterin kattava opas Kun harkitset aurinkoenergiajärjestelmän hankintaa tai päivittämistä, invertterin valinta on yksi tärkeimmistä [...]

Aurinkopaneelit yritykselle: Sijoita tulevaisuuteen Aurinkomaailman kanssa

Aurinkopaneelit yritykselle: Sijoita tulevaisuuteen Aurinkomaailman kanssa Energiatehokkuus ja vihreä siirtyminen ovat keskeisiä teemoja nykypäivän liiketoiminnassa. [...]

Aurinkopaneelien hinta asennettuna

Investointi aurinkopaneeleihin on suuri, mutta pitkän aikavälin hyödyt tekevät siitä kannattavan. Järjestelmä on hyvä ratkaisu, [...]

Aurinkopaneelit Huopakatolle: Kestävä Ratkaisu Energiantuotantoon

Aurinkoenergia on noussut yhdeksi keskeisimmäksi uusiutuvan energian lähteeksi maailmanlaajuisesti, tarjoten ympäristöystävällisen ja taloudellisen vaihtoehdon perinteisille [...]

Aurinkopaneelit peltikatolle: Askel kohti kestävää tulevaisuutta

Aurinkopaneelien asennus peltikatolle vaatii huolellista suunnittelua ja valmistelua, mutta se on investointi, joka voi tuoda [...]

Aurinkopaneelit tiilikatolle: Tehoa ja kestävyyttä katon päältä

Aurinkopaneelit tiilikatolle: Tehoa ja kestävyyttä katon päältä Aurinkoenergian suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, kiitos [...]

Aurinkopaneelit Katolle: Investointi Tulevaisuuteen

Aurinkoenergia on yksi puhtaimmista ja kestävimmistä energianlähteistä maailmassa. Sen suosio kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat [...]

Kuinka Vertailla Aurinkopaneeli Tarjouksia?

Aurinkopaneelien hankinta on merkittävä päätös, ja oikean valinnan tekeminen edellyttää huolellista vertailua ja arviointia. Tässä [...]

<<Takaisin aurinkosähköjärjestelmän ostajan oppaaseen.<<