Energiayhteisö – Nyt taloyhtiöissäkin kannattaa hankkia aurinkosähkövoimala.

Taloyhtiön osakkaat voivat nyt perustaa paikallisen energiayhteisön ja hankkia oman aurinkosähkövoimalan. Aurinkosähkö voidaan jakaa osakkaille ja myydä sähköä kiinteistön ulkopuolelle ilman siirtomaksuja.

Omakotitaloihin asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä kiihtyvällä tahdilla, mutta asunto-osakeyhtiöissä ne eivät ole vielä yleistyneet, vaikka ympäristöystävällinen energialähde kiinnostaa myös heitä.

Syy tähän on ollut Suomen lainsäädännössä. Asunto-osakeyhtiöille ei ole ollut kannattavaa investoida aurinkosähköön, koska niiden olisi pitänyt maksaa verot ja siirtomaksut itse tuottamansa sähkön siirrosta asukkaiden käyttöön, aivan samalla tavalla kuin sähköä ostetaan ulkopuoliselta energiayhtiöltä.

Ilman näitä maksuja aurinkosähköä olisi saanut käyttää vain taloyhtiön yhteisten tilojen kulutukseen, mikä yleensä on niin vähäistä, ettei oman voimalan hankinta ole ollut kannattavaa.

Lainsäädäntö on tulkinnut, että taloyhtiöt harjoittavat sähköliiketoimintaa, jos ne välittävät oman voimalansa sähköä asukkailleen. Pientaloissa tällaista rajoitusta ei ole ollut.

Tämä pykäläkummajainen poistui vuoden vaihteessa, kun Suomi sai voimaan EU:n sähkömarkkinauudistukseen liittyvät säädökset.

Energiayhteisömallin käyttöönotto tarjoaa useita etuja.

Esimerkiksi taloyhtiön osakkaat voivat nyt perustaa paikallisen energiayhteisön, mikäli he jakavat yhteisen kiinteistösähköverkon. Tämä mahdollistaa oman aurinkosähkövoimalan hankinnan yhteisölle. Samalla yhteisö voi sopia siitä, miten tuotettu aurinkosähkö jaetaan osakkaille ja tarvittaessa myydään kiinteistön ulkopuolelle. Älyteknologian avulla voidaan toteuttaa mittarointi, joka erottaa aurinkovoimalan tuottaman sähkön julkisesta sähköverkosta ostetusta energiasta.

Oman sähköntuotannon osuus jaetaan ja hyvitetään yhteisön jäsenten sähkönkäytöstä. Tämä johtaa säästöihin jäsenten sähkölaskuissa, sillä se vähentää sähköenergiamaksuja, sähkön siirtomaksuja ja energiaveroja.

Energiayhteisömallin toimivuudesta on saatu jo näyttöä. Esimerkiksi Aalto- ja LUT-yliopistot sekä Stek ry:n FinSolar-hanke pilotoivat aurinkosähkön hyvityslaskentamallia kolmessa taloyhtiössä Helsingissä ja Oulussa Energiaviraston poikkeusluvalla useiden vuosien ajan. Tulokset olivat erittäin positiivisia.

Suomalainen asiantuntijatyöryhmä on arvioinut, että energiayhteisöt ja optimoitu energiankulutus tulevat alentamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa. Samalla ne lisäävät sähköjärjestelmän tehokkuutta ja vähentävät sähköntuotannon päästöjä. Tämä auttaa meitä edistymään kohti hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa.

Vaikka energiantuottajaksi ryhtyminen vaatii yhteisöltä vaivannäköä, apua on saatavilla esimerkiksi verkkoyhtiöltä. Markkinoille on myös syntynyt ja syntyy edelleen lisää toimijoita, jotka tarjoavat palveluitaan esimerkiksi sähkönkulutuksen optimointiin ja pientuotantosähkön myyntiin.

Energiayhteisön perustus

Kun suunnittelette energiayhteisön perustamista ja aurinkosähkövoimalan hankintaa taloyhtiöön, seuraavat askeleet auttavat etenemään prosessissa:

 1. Ottakaa yhteyttä omaan verkkoyhtiöön ja tiedustelkaa, milloin hyvityslaskentapalvelu tulee saataville alueellanne. Saatavuus voi vaihdella alueittain ja aikataulut voivat olla porrastettuja.
 2. Varmistakaa, että hyvityslaskenta ja sähkönkulutuksen sekä tuotannon netotus toteutetaan datahubissa, joka on keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Tämän odotetaan tapahtuvan 1.1.2023 alkaen. Joissain tapauksissa jakeluverkkojen haltijat voivat kuitenkin järjestää tämän itse ennen keskitetyn toteutuksen käyttöönottoa.
 3. Kun hyvityslaskentapalvelu on saatavilla, taloyhtiön hallituksen tulee viedä energiayhteisön perustaminen ja aurinkosähkövoimalan hankinta päätettäväksi yhtiökokouksessa. Aurinkosähköjärjestelmän hankinta voidaan toteuttaa yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä ilman yksimielisyyttä.
 4. Kilpailuttaessa aurinkosähköjärjestelmän toimittajaa, pyytäkää tarjouksia budjetin rajoissa ja varmista, että voimala mitoitetaan taloyhtiön ja sen asukkaiden taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarvittavat tiedot taloyhtiön ja asuntojen sähkönkulutuksesta saa omalta verkkoyhtiöltä.
 5. Varmistakaa, että tarjouspyynnössä asetetaan vaatimukseksi, että aurinkovoimalan toimittaja hoitaa voimalan verkkoonkytkentä- ja rakennusluvat taloyhtiön puolesta. Kirjatkaa myös ehtona, että voimalalla on vähintään kymmenen vuoden tuotto- ja järjestelmätakuu. Tällä varmistetaan, että aurinkovoimalan hankinta on taloyhtiölle riskitön ja vaivaton.
 6. Kilpailuttakaa taloyhtiön sähkösopimus pientuottajan sähkösopimukseksi ja solmikaa verkkoyhtiön kanssa hyvityslaskentasopimus, jotka astuvat voimaan aurinkovoimalan asennuksen yhteydessä. Muistakaa myös ilmoittaa aurinkovoimalasta vakuutusyhtiöön, jotta se sisällytetään taloyhtiön kiinteistövakuutukseen.

Nämä askeleet auttavat teitä etenemään energiayhteisön perustamisessa ja aurinkosähkövoimalan hankinnassa taloyhtiöön. Huolellinen suunnittelu ja asianmukaiset sopimukset varmistavat riskittömän ja onnistuneen hankk

Vinkit energiayhteisön omatoimiseen suunnitteluun

Voit ottaa seuraavat askeleet omatoimiseen aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun:

 1. Käytä sähköyhtiön palvelua tarkastellaksesi oman sähkönkulutuksesi suuruutta ja ajoitusta eri vuorokaudenaikoina. Tämä auttaa hahmottamaan, kuinka paljon aurinkosähköllä voidaan korvata omaa sähkönkulutusta.
 2. Käytä aurinkolaskuria arvioidaksesi, sopiiko talosi sijainti aurinkosähkön tuottamiseen. Syötä kulutuksesi ja täytä tarvittavat tiedot. Laskuri antaa tuoton ja takaisinmaksuajan.
 3. Tutustu Aurinkomaailman aurinkosähköjärjestelmiin kaupassa. Saat lisätietoa erilaisista aurinkosähköjärjestelmistä ja niiden ominaisuuksista.
 4. Selvitä kanssamme mikä olisi uudenlainen tapa ostaa ja myydä sähköä.
 5. Ota yhteyttä aurinkosähkön asiantuntijoihin ja tee tilaus. Sähköyhtiö maksaa tuottamastasi ylijäämäsähköstä pörssihinnan.

Nämä vinkit auttavat sinua pääsemään alkuun aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa. Tarvittaessa voit aina kääntyä aurinkosähkön asiantuntijoiden puoleen saadaksesi lisää tietoa ja tukea.